judul blog

Gudang Data Notes dan SS Facebookers Syiah Berikut Beberapa Tulisan Penting Seputar Syiah

Sabtu, 01 Januari 2011

Siapakah yang memberi nama Umar kepada Putar Imam Ali AS

oleh Jjihad 'Ali pada 14 Oktober 2010 jam 5:24

Seringnya para ‘tetangga’ mempertanyakan , kenapa Imam Ali AS, menamai Putranya dengan nama Umar ?

Adz Dzahabi , Ulama kebanggaan para Wahabi menulis dalam As Siyar A’lam An Nubala 4/ 134 , telah menulis tentang biografi Umar bin Ali bin Abi Thalib , dia mengatakan bahwa Ibu dari Umar bin Ali bin Abi Thalib adalah Ummu Hubaib binti Rabi’ah.

Yang menarik adalah fakta yang ditulisnya bahwa yang memberi nama Umar bin Ali bin Abi Thalib bukanlah Imam Ali As , tetapi Umar sendiri.Ini kutipan dari Biografi Umar bin Ali bin Abi Thalib yang tercatat pada As Siyar A’lam An Nubala 4/ 134 karya Adz Dzahabi :

ومولده في أيام عمر فعمر سماه باسمه ونحله غلاما اسمه مورقBeliau lahir pada masa khalifah Umar dan Umar menamakan dengan namanya, kemudian memberikan kepadanya budak yang bernama Mawraq.

Al Baladzuri dalam Ansab Al Asyraf hal 192 juga mengatakan hal yang samaوكان عمر بن الخطاب سمى عمر بن علي باسمه ووهب له غلاما سمي مورقاUmar bin Khattab menamakan Umar bin Ali dengan namanya dan memberikan kepadanya budak yang bernama Mawraq.Jadi pertanyaan para ‘Tetangga’ telah terjawab menurut perkataan Ulama mereka sendiri yaitu Imam Ali AS tidak menamakan anaknya dengan nama Umar.

Faktanya :

Umarlah yang menamakan Umar bin Ali bin Abi Thalib dengan nama Umar, dan memberikan budak kepadanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Allah