judul blog

Gudang Data Notes dan SS Facebookers Syiah Berikut Beberapa Tulisan Penting Seputar Syiah

Sabtu, 01 Januari 2011

Ketinggian Maqam Ahlul Bait Rasulullah SAWW , Tidak akan melampaui mereka Kecuali Rasulullah SAWW sendiri.

oleh Jjihad 'Ali pada 23 November 2010 jam 19:28Allah berfirman:"Sesungguhnya Allah dan malaikat2-Nya bershalawat untuk Nabi "(Al Ahzab:56)Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih juz 3 dan muslim dalam Shahih juz 1, juga Allamah Al Qanduzi dalam Yanabi' Al Mawaddah, menukil dari Al Bukhari, dan juga Ibnu Hajar dalam Al Shawa'iq Al Muhriqah. Mereka semua meriwayatkan dari Ka'ab Bin Ajarah, "kami bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepada anda, tetapi bagaimana kami harus mengucapkan salam kepada keluarga anda?"Rasulullah menjawab:"ucapkanlah Allahumma Shalli alaa Muhammad wa aali Muhammad" (Ya Allah limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad)Imam Asy Syafi'i, RA, berkata: Hai Ahlul Bait Rasulullah, mencintaimu adalah fardu dari Allah dalam Quran yang diturunkan. Cukuplah bagimu, siapa yang tak bersalawat kepadamu, tidaklah sah shalatnya....Allah juga berfirman:"Salam sejahtera atas Nuh di seluruh alam"(As Shaffat:109) "Salam sejahtera atas Ibrahim" (As Shaffat:120) "Salam sejahtera ats Musa dan Harun"(As shaffat: 120) "salam sejahtera untuk keluarga Yasin" (As Shaffat: 130)Allah tidak menyampaikan salam kepada sebuah keluarga kecuali kepada keluarga yasin. Yasin adalah salah satu nama Nabi SAW.Perhatikan ketika Allah berfirman:"Sesungguhnya Allah dan malaikat2-Nya bershalawat untuk Nabi "(Al Ahzab:56)

Betapa Allah menyebut untuk nabi-Nya yg mulia ini dgn lima nama dalam Quran, yaitu: Muhammad, Ahmad, Abdullah, Nun, dan Yasin. Sin adalah nama Rasulullah dan merupakan isyarat terhadap kesamaan antara lahir dan batinnya.Pertanyaannya: Apa sebabnya dipilih huruf sin di antara huruf2 yg ada? Jawabannya, karena huruf sin di antara huruf2 hijaiyah adalah huruf yg bilangan lahir dan batinnya sama. Setiap huruf di antara huruf2 di antara hijaiyah bagi orang yg menekuni ilmu huruf dan bilangan mempunyai zubar dan bayinah. ketika digunakan zubar dan bayinah setiap huruf itu berbeda2 kecuali huruf sin, karena zubar dan bayinahnya sama.Apa itu zubar dan bayinah? Zubar adalah goresan huruf yg tergambar di atas kertas. Sin adalah satu huruf, tetapi dalam pengucapannya ada tiga huruf yaitu sin ya nun. setiap yg melebihi goresan dan tulisan huruf dalam pengucapannya disebut bayinah. Bilangan sin menurut para ulama adalah 60, sedangkan bilangan ya adalah 10, sedangkan nun adalah 50. maka jumlah ya dgn nun sama dengan 60.jadi bilangan sin sama dengan bilangan huruf ya dan nun. Ini adalah satu2nya huruf hijaiyah yg sama antara zubar dan bayinahnya. Oleh karena itu Allah berbicara kepada Nabi dgn memanggilnya Yasin. Ya adalah kata seru (harf an nida) dan sin menunjukkan keseimbangan antara lahir dan batinnya.Dalam kitab Shawa'iq Al Muhriqah, disebutkan bahwa sejumlah mufassir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata:"Yang dimaksud dengan salam atas keluarga yasin adalah salam sejahtera atas keluarga Nabi Muhammad SAW"Ibnu Hajar menukil dari Imam Fakhrurazi, bahwa ia berkata,"ahlul Bait Rasul SAWW sama dalam lima hal berikut ini":

1. Dalam hal salam....Allah berfirman: "Salam sejahtera atasmu wahai Nabi...Allah juga berfirman: "Salam sejahtera atas keluarga Yasin"

2. Dalam shalawat kepada Nabi SAW dan keluarganya dalam tasyahud.

3. Dalam kesucian...Allah berfirman:"Tha Ha (QS Tha Ha:1) yakni Ya Thahir (Wahai yang suci)...Allah juga berfirman: "....dan mensucikan kamu dgn sesuci2nya" (QS Al Ahzab:33)

4. Dalam pengharaman menerima sedekah.

5. Dalam kecintaan . "Maka ikutilah aku niscaya Allah mengasihimu (Ali Imran:31)...Allah juga berfirman:"Katakanlah, Aku tidak meminta kepadamu upah apapun juga atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku" (QS Asy Syura:23)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Allah