judul blog

Gudang Data Notes dan SS Facebookers Syiah Berikut Beberapa Tulisan Penting Seputar Syiah

Minggu, 08 Juli 2018

KRITERIA SUAMI IDAMAN DALAM ISLAM

Dalam memilih seorang suami, seorang wanita muslimah harus memperhatikan beberapa kriteria yang dianjurkan Allah dan Ahlulbait beliau as.

1. Sepadan

Rasulullah saw menganjurkan para wanita untuk memilih calon suami yang sepadan.

Suami yang sepadan menurut Rasulullah saw adalah sebagai berikut, beliau Saw bersabda:
.
الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار

Lelaki yang sepadan adalah lelaki yang menjaga kehormatannya dan berkecukupan. (Alkafi 5:347, hadis ke-1)

2.Taat beragama dan berakhlak baik

Islam menjadikan ketaatan pada agama sebagai penilaian terpenting dalam memilih calon suami. Rasulullah saw bersabda:

إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه

Jika seorang lelaki yang kalian sukai perangai dan agamanya datang meminang, terimalah pinangannya itu! (Al-Kafi 5:347, hadis ke-2)

Islam juga melarang kita menikahkan wanita anggota keluarga kita dengan seorang lelaki yang tidak taat beragama dan berperilaku tidak Islami demi menjaga wanita tersebut serta anak-anaknya kelak dari penyimpangan terhadap agama.

Imam Ja’far Shadiq a.s. mengatakan:

لا تتزوّجوا المرأة المستعلنة بالزنا ولا تزوّجوا الرجل المستعلن بالزنا إلاّ أن تعرفوا منهما التوبة

Jangan kalian menikahi wanita yang terang-terangan berzina dan jangan kalian nikahkan wanita kalian dengan lelaki pezina kecuali jika kalian yakin bahwa mereka telah bertaubat.
(Makarim Al-Akhlaq:305)

Imam Ja’far Shadiq a.s. juga melarang menikahkan wanita anggota keluarga kita dengan seorang lelaki peminum arak. Beliau as berkata:

من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها

Jika seseorang mengawinkan anak atau saudara perempuannya dengan peminum arak, berarti ia telah memutuskan tali persaudaraan dengannya. (Wasail Al-Syi’ah 20: 79, Al-Kafi 5:347, hadis ke-1)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Allah